Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

 

Фонд социална закрила

 

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

 

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 - 2013 год.

 

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 год.

 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 год.

 

Програма "Глобални библиотеки"

 

Новини