1. Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция

 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 2. Постоянна комисия по финанси, данъчна политика и бюджет

 ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

 АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

 3. Постоянна комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм

 ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

 АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 4. Постоянна комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите

 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 5. Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедание

 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 6. Постоянна комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда

 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

 ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

 

 

Новини