Село Горна Малина е административен център на община Горна Малина. Разположено на 34 км.   източно от гр. София, там където Софийското поле се стеснява като фуния и  река Макоцевска разделя последните възвишения на Стара планина и Средна гора. Надморската височина е 620 м. Брой жители – 1 307 с постоянен адрес, а с настоящ – 1550 (по данни на ГРАО към 20.07.2015 г.). 

 

Близостта на Горна Малина до столицата е важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Все повече хора предпочитат да живеят природосъобразно в екологически чиста среда, каквато е в Горна Малина, а да работят в града.

 

Основният поминък на населението до миналия век - земеделие и животновъдство отстъпва все по-голям дял на  предприятия в областта на леката промишленост и туризма.

 

В източния край на селото има обособена индустриална зона. Безработицата през 2015 г.  в  Горна Малина е намалена в сравнение с 2010 г. с  0,4 пункта и е една от най-ниските в Софийска област.

 

Исторически сведения: Селища в землището на с . Горна Малина са съществували още  от 5 - 6 век пр. н. е. Предания разказват, че днешното име Малина е по-скоро  трансформация от латинското „молина” – мелница, защото в близост до реката е имало няколко мелници, а Горна Малина и Долна Малина -  от разделяне на селището на две отделни села.

Новини