Община Горна Малина обявява конкурс за присъждане  на Национална литературна награда „Елин Пелин” - 2017 на български писател за цялостно творчество през последните 10 години. НЛН е учредена от община Горна Малина, със съдействието на СБП – София, по случай 140-годищния юбилей от рождението на нашия земляк и класик на българската литература Елин Пелин.
 
Крайният срок за приемане на заявления (формуляр по образец) за участие в конкурса е 30 април 2017 г.
 
За запознаване със Статута и Правилника на НЛН:

 

Статут

Правилник

Решение ОбС Горна Малина

Формуляр за участие по образец

Новини