Заседание

Заседанието на ОИК Горна Малина ще се състои на 27.02.2017 г. от 17.30 часа в административната сграда на община Горна Малина, стая № 24.

Протокол № 14/25.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 25.09.2015 г. е насрочено за 13.00 ч.

Изтегли протокол 14

Протокол № 12/22.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 22.09.2015 г. е насрочено за 18.30 ч.

Изтегли протокол 12

Протокол № 11/20.09.2015 г.

заседанието на ОИК Горна Малина на 20.09.2015 г. е насрочено за 13.00 ч.

Изтегли протокол 11

Протокол № 10/18.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 18.09.2015 г. е насрочено за 15.00 ч.

Изтегли протокол 10

Протокол № 9/17.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 17.09.2015 г. е насрочено за 14.00 ч.

Изтегли протокол 9

Протокол № 8/16.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 16.09.2015 г.  е насрочено за  15.00 ч.

Изтегли протокол 8

Жалби №17 и №18 от общински ръководител и пълномощник на ПП ГЕРБ 16.09.2015г.

Изтегли жалби

Протокол № 7/15.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 15.09.2015 г. е насрочено за 10.00 ч.

Изтегли протокол 7

Протокол № 6/14.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 14.09.2015 г. е насрочено за 17.00 ч.

Изтегли протокол 6

Протокол № 5/14.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 14.09.2015 г. е насрочено за 10.00 ч.

Изтегли протокол 5

Протокол № 4/13.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 13.09.2015 г. е насрочено за 15.00 ч.

Изтегли протокол 4

Протокол № 3/12.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 12.09.2015 г. е насрочено за 09.00 ч.

Изтегли протокол. 3

Протокол № 2/10.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 10.09.2015 г. е насрочено за 10.00 ч.

Изтегли протокол 2

Протокол № 1/08.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 08.09.2015 г. е насрочено за 09.00 ч.

Изтегли протокол 1

Новини