План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на община Горна Малина
 
План за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Горна Малина за 2018 г.
 
Общински план за развитие на туризма в община Горна Малина 2017 - 2020 г.
 
Общински годишен план за младежта 2018 г.
 
Отчет на годишен план за младежта за 2017 година на община Горна Малина
 
Общински годишен план за младежта 2017 г.
 
Отчет на годишен план за младежта за 2016 година на община Горна Малина
 
Общински годишен план за младежта 2016 г.
 
Отчет на Община Горна Малина за изпълнението на Общински план за действие на община Горна Малина за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2015-2020) и на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) през 2017 г.
 
Отчет на Община Горна Малина за изпълнението на Общински план за действие на община Горна Малина за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2015-2020) и на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) през 2016 г.
 
Отчет на Община Горна Малина за изпълнението на Общински план за действие на община Горна Малина за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2015-2020) и на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) през 2015 г.
 
Общински  план за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Горна Малина 2015-2020 г.

Новини