Управлението на Община Горна Малина се осъществява от законодателен орган – Общински съвет и изпълнителен орган - Кмет.
  
  Общинският съвет е колективен изборен орган, който определя общинската политика за развитие, наблюдава и контролира нейното развитие.
Общинските съветници се избират по пропорционална система, а кметът се избира мажоритарно.
 
 Изборите за общински съветници и кмет и се провеждат на всеки 4 години, чрез общ демократичен и пряк вот с тайно гласуване.
 
   Общински съвет Горна Малина  се състои от 13 общински съветници, избрани на 25 октомври, 2015 г.  и е в състав:
 

1. АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

2. ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА  АНГЕЛОВА

3. ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ      

4. ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ    

5. ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

6. ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА  

7. ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ       

8. ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ       

9. ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА        

10. ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА       

11. ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

12. КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ        

13. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Председател на Общински съвет Горна Малина е инж. Емил Найденов.

На последните избори през 2015 г., след балотаж на 1 ноември, в Община Горна Малина за кмет бе избран инж. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ.

Новини