• Многопрофилна болница за активно лечение – Елин Пелин ЕООД
Болницата разполага с 62 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение: Вътрешни болести – Кардиология, Ендокринология и болести на обмяната, Пулмология, Нефрология,  Детски болести, Неврология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория.
 
гр. Елин Пелин, ул. „Здравец” № 15 ; тел. централа – 0725/60153; e-mail: mbal_elin_pelin@abv.bg
Управител – д-р Мая Луканова – тел. 0725/60152

Университетска многопрофилна болница за активно лечение(бившата окръжна болница) -  Болницата разполага с 415 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение: Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Клинична хематология, Гастроентерология, Нефролотия, Пневмология, Кардиология, Ревматология, Детски болести, Акушерство и гинекология, Обща и ендоскопска хирургия, Кардиохирургия, Ортопедия и травматология, Урология, Неврология, Неврохирургия, Лицево-челюстна хирургия, Анестезиология и интензивно лечение, Офталмология, Оториноларингология, Инфекциозни болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Неонатология, Обща и клинична патология, Клинична лаборатория, Образна диагностика, Микробиология, Трансфузионна хематология. В структурата на УМБАЛ „Света Анна” е разкрито Отделение по хемодиализа. Създадена е Обща ТЕЛК за Софийска област с Передседател д-р  В. Григорова - тел. 9759 174.

гр. София, ул. "Д.Моллов" №1 ; тел. централа 975 9200; e-mail: sv.anna_sofia@abv.bg
Изпълнителен директор: д-р Димитър Димитров – тел.: 9759 222

 


д-р Катя Славова - Априлово, Долно Камарци;
д-р Орлин Борисов - Горна Малина;
д-р Христо Стоилов - Чеканчево;
д-р Марио Жеков - Белопопци
 
Повече информация за работното време и контакти, може да научите от кметствата на селата.

Телефон за контакт: 07152/23 38, 0886 630 595

Телефон за кантакт: 0725/60 150
 
д-р  Красимира Цанова- Априлово;
д-р Лиляна Стоянова - Байлово, Горна Малина;
д-р Ирина Серафимова - 
д-р Ирина Тодорова - Чеканчево

Повече информация за работното време и контакти, може да научите от кметствата на селата.

"Фармкомерс - ГМ" ЕООД - Горна Малина, работи със Здравната каса;
"Аника" ООД - Саранци, работи със Здравната каса;
ЕТ "Пепа Манджакова" - Долно Камарци;
ЕТ "Донка Нешева" - Априлово.

Повече информация за работното време и контакти, може да научите от кметствата на селата.
 

Новини