инж. Ангел Димитров Жиланов

 

Биографична справка

Функции на кмета /по ЗМСМА/

Друга информация

Изтегли декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


 


Новини