Община Горна Малина е в непосредствена близост до двете основни пътни артерии в страната, автомагистрала “Хемус” – 15 км и автомагистрала “Тракия” – 25 км .
През територията на общината преминава главен път № 6 София – Бургас с отклонение през проходите “Витиня” и “Арабаконак” за връзка с магистрала “Хемус” и Северна Бъргария. Също така минава и подбалканската ж.п. линия София – Карлово – Бургас и четвъртокласни пътища, свързващи населените места.
Републиканската пътна мрежа на територията на Общината включва пътища с обща дължина 114 км., която се разделя по класове, както следва:
• Пътища І-ви клас – 21,0 км.
• Пътища ІІІ-ти клас – 30,2 км.
• Пътища ІV-ти клас – 62,8 км.
По видове настилка пътната мрежа в общината изцяло е покрита с трайна асфалтова настилка.

• Разстояния до летища
         Летище София 27 км.
         Летище Бургас 338 км.
         Летище Варна 435 км.
         Летище Пловдив 145 км.

• Разстояния до пристанища
         Морско пристанище Бургас 338 км
         Морско пристанище Варна 440 км.
         Речно пристанище Русе 298 км.
 

 Разписание на автобусите
 
 
   Разписание на маршрутните линии на фирма “ Съни Ко “ ЕООД –
считано от 01 ноември 2018 г.
 

ТРЪГВА ОТ АВТОГАРА ПОДУЯНЕ-СОФИЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ТРЪГВА ЗА АВТОГАРА ПОДУЯНЕ - СОФИЯ

 

09:00

 

13:40

 

17:30

 

ГОРНО КАМАРЦИ

06:05

*

07:00

*

 

10:05

 

 

14:52

 

 

09:00

 

13:40

 

17:30

 

СТЪРГЕЛ

06:10

*

07:05

*

 

10:10

 

14:45

 

 

09:00

 

13:40

 

17:30

 

ДОЛНО КАМАРЦИ

06:20

*

07:16

*

 

10:20

 

14:40

 

07:30

**

09:00

11:00

13:40

15:30

17:30

19:30

*

САРАНЦИ

06:40

*

07:40

08:33

**

10:32

12:23

15:04

16:50

07:30

**

 

11:00

 

15:30

 

19:30

*

МАКОЦЕВО

 

07:30

08:15

**

 

12:05

 

16:35

07:30

**

 

11:00

 

15:30

 

19:30

*

ЧЕКАНЧЕВО

 

07:35

08:21

**

 

12:12

 

16:42

07:30

**

 

11:00

 

15:30

17:30

19:30

*

ОСОЙЦА

06:45

*

07:40

08:10

**

 09:45

11:45

 

 16:10

07:30

**

09:00

 

13:40

15:30

17:30

 

НЕГУШЕВО

06:50

*

07:45

08:40

**

10:40

11:40

 

 16:55

07:30

**

09:00

11:00

13:40

15:30

17:30

19:30

*

ГОРНА МАЛИНА

06:56

*

08:05

08:46

**

10:46

12:38

15:16

17:00

 ЗАБЕЛЕЖКА:

 ** - Не се изпълнява в неделя, официални празнични дни и от 01 ноември до 31 март

* -  Не се изпълнява в неделя, официални празнични дни

 

Разписание на маршрутните линии на фирма “ Либърти Лайнс“ ООД - 0883 31 35 71

 делнично
 

Байлово тръгва

Белопопци тръгва

Горна Малина тръгва

Гайтанево тръгва

Априлово тръгва 

Долна  Малина тръгва 

Петково тръгва

Елин Пелин тръгва

Григорево тръгва 

Мусачево

тръгва

Герена София пристига

VII

полик.

 

 

 05.50

 

06.10

06.16

06.22

06.30

06.33

 

06.55

 

06.15

06.22

06.30

 

06.40

06.46

     

 

 07.25

 

06.15 

06.22

06.30

 

 06.40

 06.46

06.52 

07.00

 

07.05

07.25

07.40

 

 

 

       

08.00

 

08.05

08.55

09.10

 

           

09.00

 

09.05

09.25

 

     

09.00

09.10

09.16

09.22

09.30

09.33

 

09.55

10.10

10.20

10.27

10.35

 

10.40

10.46

10.52

11.00

 

11.05

11.25

11.40

   

11.35

 

11.40

11.46

11.52

12.00

 

12.05

12.25

12.40

 

 

 

12.35

12.40

12.46

12.52

13.00

 

13.05

13.25

13.40

       

13.40

13.46

13.52

14.00

 

14.05

14.25

 

13.50

13.57

14.05

 

14.10

14.16

14.22

14.30

14.33

 

14.55

15.10

   

15.35

 

15.40

15.46

15.52

16.00

 

16.05

16.25

 

 

 

   

16.40

16.46

16.52

17.00

 

17.05

17.25

 

16.50 

16.57 

17.05 

 

17.10

17.16

17.22

17.30

17.33

 

17.55

18.10

     

16.50

16.55

17.01

17.07

18.00

 

18.05

18.25

18.40

 
Разписание на маршрутните линии на фирма “ Либърти Лайнс“ ООД - 0883 31 35 71
 
делнично
 

VII полик.

Герена София тръгва

Мусачево

пристига

Григорево пристига

 Елин Пелин пристига

Петково пристига

Долна Малина пристига 

Априлово пристига 

Гайтанево пристига 

Горна Малина приситга

Белопопци пристига 

Байлово пристига

 

07.00

07.20

 

07.25

07.33

07.39

07.45

 

07.50

 

 

 

08.00

08.20

 

08.25

08.33

08.39

08.45

08.50

 

 

 

08.20

09.00

09.20

 

09.25

09.33

09.39

09.45

 

09.50

09.58

 10.05

09.35

10.00

10.20

 

10.25

10.33

10.39

10.45

 

 10.50

 

 

11.20

11.40

 

12.02

12.05

12.13

12.19

12.25

12.30 

     

 

12.00

12.20

 

12.25

     

 

 

 

 

12.20

12.40

 

13.02

13.05

13.13

13.19

13.25

 

13.30

 13.38

13.45

 

13.00

13.20

 

13.25

13.30

13.35

13.40

 

 

 

 

13.35

14.00

14.20

 

14.25

14.33

14.39

14.45

 

14.50

   

 

14.40

 

15.02

 15.05

 15.13

 15.19

 15.25

 

 

 

 

15.20

15.40

 

16.02

16.05

16.13

16.19

16.25

 

16.30

16.38

16.45

 

16.00

16.20

 

16.25

16.33

16.39

16.45

16.50

     

 

17.00

17.20

 

17.25

 17.33  17.39  17.45    17.50    

 

18.00

18.20

 

18.25

18.33

18.39

18.45

19.00

18.50

   

 

19.00

19.20

 

19.25

             

19.20

19.40

 

 20.02

20.05

20.13

20.19

20.25

 

20.30

20.38

20.45

 
Разписание на маршрутните линии на фирма “ Либърти Лайнс“ ООД - 0883 31 35 71
 
събота
 
Байлово тръгва Белопопци тръгва Горна Малина тръгва Гайтанево тръгва Априлово тръгва Долна Малина тръгва  Петково тръгва  Елин Пелин тръгва  Григорево тръгва  София пристига
06.40 06.45 06.50   07.00 07.05 07.10 07.15 07.20 07.40
        08.40 08.45 08.50 08.55 09.00 09.20
      10.30 10.40 10.45 10.50 10.55    
      14.40 14.50 14.55 15.00 15.05 15.10 15.30
      17.10 17.20 17.25 17.30 17.35 17.40 18.00
 
София тръгва Григорево пристига Елин Пелин пристига Петково пристига Долна Малина пристига Априлово пристига Гайтанево пристига Горна Малина пристига Белопопци пристига Байлово пристига
08.00 08.20 08.25 08.30 08.35 08.40        
09.20 09.40 09.45 09.50 09.55 10.00 10.10      
    12.30 12.35 12.40 12.45 12.55      
16.00 16.20 16.25 16.30 16.35 16.40 16.50      
18.15 18.35 18.40 18.45 18.45 18.55 19.05 19.15 19.30  
                   
 
Разписание на маршрутните линии на фирма “ Либърти Лайнс“ ООД - 0883 31 35 71
 
неделя 
 
София тръгва Григорево пристига Елин Пелин пристига Петково пристига Долна Малина пристига Априлово пристига Гайтанево пристига Горна Малина пристига Белопопци пристига Байлово пристига
09.00 09.20 09.25 09.30 09.35 09.40 09.50      
12.10 12.30 12.35 12.40 12.45 12.50 13.00      
16.00 16.20 16.25 16.30 16.35 16.40 16.50      
18.15 18.35 18.40 18.45 18.50 18.55 19.05 19.15 19.30 19.45
                   


Разписание на маршрутните линии на фирма “ Либърти Лайнс“ ООД - 0883 31 35 71

Байлово тръгва Белопопци тръгва Горна Малина тръгва Гайтанево тръгва Априлово тръгва Долна Малина тръгва  Петково тръгва  Елин Пелин тръгва  Григорево тръгва  София пристига
07.00     07.10        07.20 07.30 07.40 07.45 07.50 07.55 08.00 08.25
       10.30  10.40  10.45  10.50  10.55  11.00  11.20
       14.40  14.50  14.55  15.00  15.05  15.10  15.30
 17.00  17.05  17.10    17.10        17.20      17.25    17.30     17.35   17.40        18.00   
                   

Новини