Село Горна Малина е административен център на община Горна Малина. Разположено на 34 км.   източно от гр. София, там където Софийското поле се стеснява като фуния и  река Макоцевска разделя последните възвишения на Стара планина и Средна гора. Надморската височина е 620 м. Брой жители – 1 307 с постоянен адрес, а с настоящ – 1550 (по данни на ГРАО към 20.07.2015 г.). 

Близостта на Горна Малина до столицата е важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Все повече хора предпочитат да живеят природосъобразно в екологически чиста среда, каквато е в Горна Малина, а да работят в града. 

Основният поминък на населението до миналия век - земеделие и животновъдство отстъпва все по-голям дял на  предприятия в областта на леката промишленост и туризма.

В източния край на селото има обособена индустриална зона. Безработицата през 2015 г.  в  Горна Малина е намалена в сравнение с 2010 г. с  0,4 пункта и е една от най-ниските в Софийска област.

Исторически сведения: Селища в землището на с . Горна Малина са съществували още  от 5 - 6 век пр. н. е. Предания разказват, че днешното име Малина е по-скоро  трансформация от латинското „молина” – мелница, защото в близост до реката е имало няколко мелници, а Горна Малина и Долна Малина -  от разделяне на селището на две отделни села.

Образование: ВОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” се отглеждат и възпитават деца на възраст от 7 месеца до 7 годишна възраст, разпределени в яслена група, групи за 3 и 4-годишни и подготвителни предучилищни групи за 5 и 6-годишни. Сградата на детската градина  е открита на 24.05.1976 г.  и е с 1000 кв. м. застроена площ. Прилежащият й двор е 9 дка – с тревни площи, с площадки за игра за всяка група, игрище за волейбол, баскетбол.  

През изминалите години екипът на детското заведение се стреми винаги да е запознат с новостите в предучилищното възпитание, смело експериментира, съчетавайки новото, интерактивното обучение с традициите в областта на предучилищното възпитание като по този начин ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина си създаде име на сериозен образователен център със свой стил сред детските заведения на територията на Софийска област.       Доказателство са наградите и грамотите, получени на регионално и национално ниво от педагогическия екип и децата.

За децата, живеещи извън с. Горна Малина, има организиран транспорт по маршрути:

-         Байлово - Белопопци – ОДЗ;

-         Чеканчево - Макоцево - Саранци - Осойца - Негушево - Военни жилища - ОДЗ;

-         Гайтанево – Априлово - Долна Малина - ОДЗ;

-         Горно Камарци – Стъргел – Долно Камарци – Саранци - ОДЗ 

Училищното дело в Горна Малина води началото си от 1865 година. Свещеник Богдан Стоилов (поп Богдан)  се счита за първият учител в селото.  През учебната 1893/94 се  открива и четвърто отделение, а от 1983/84 г. е средно общообразователно училище.

Днес СОУ „Христо Ботев”  е средищно училище, с профилирано обучение по стопанско управление и администрация „Сътрудник в малък и среден бизнес” след завършен 8 клас. Училищната база е модерна и поддържана и включва четири компютърни кабинета, библиотека, физкултурен салон, кабинети по всички учебни предмети, както и технологичен, здравен и стоматологичен кабинет. Учебният процес се води от квалифицирани учители по общообразователна и по професионална подготовка, доказали през годините педагогически опит.

 

НЧ „Васил Левски -1929” предлага:  Ежедневно осем часово обслужване;  7 заглавия периодични издания; Неограничен достъп до целия библиотечен фонд; Заемане за домашно ползване на книги и на други носители на информация; Разполага с три работни места за читатели с безплатен достъп до Интернет в рамките на работното време на библиотеката; Принтиране, ксерокопиране, сканиране; Предоставяне на голям салон – 250 места и малка конферентна зала с 50 места за ползване по различни поводи.

Забележителности:  Църквата „Успение Богородично” е паметник на културата от местно значение. Построена е през 1920 г. През 2014 г. е направен основен ремонт и дострояване по проект.

Средновековна крепост (останки) -  Архитектурно-строителен обект от Античността и Средновековието в местността „Градището”, намира се  на 

1.5 км югозападно от Горна Малина. Има и останки от манастир „Св.

Константин и Елена”,строен през средновековието.

Тракийско светилище (останки) -    Архитектурно-строителен обект от Античността и Средновековието в          местността „Дабковица”, на 1 км западно от селото.

               Условия за туризъм: 

-         риболов в хидропарк „Вятърните мелници”;

-         къщи за гости – вила „Атика” в центъра на селото. Строи се още една.

 

Личности

 

Григор Георгиев Стоичков (р. 1926 г.) - български политик,  народен представител и министър, почетен гражданин на община Горна Малина   (решение 61 от протокол 4/08.05.2006 г. на ОбС)

О.з. полк. проф. д-р Стоян Петков Гатев (1926 – 2013 г.) – лекар, специалист Физикална и рехабилитационна медицина, заслужил гражданин на Община Горна Малина за принос в обществения живот на общината (решение 61 от протокол 4/08.05.2006 г. на ОбС)

Атанаска Кирилова Танева(р. 1937 г.) –  актриса

Иван Станоев Цветков (р. 1951 г.) – спортист, републикански шампион по колоездене на писта, участник в световното първенство и в олимпиадата през 1972 г.

Серафим Ангелов Серафимов (р. 1947 г.) – спортист, републикански шампион по колоездене на писта 1965 г. и 1966 г.

Новини