1. Обработка на искания на фирми и граждани за извършване на външна рекламна дейност

2. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
 
3. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Новини