1. С решение № РС-066-14-053/19.06.2014 год. на КПУКИ, влязло в законна сила на 10.04.2017 год., потвърдено с Решение № 4475/10.04.2017 г., по адм.д. № 12866/2015 г. по описа на ВАС, с което се установява конфликт на интереси по отношение на Иван Николов Ников – общински съветник в Общински съвет Горна Малина за мандат 2011-2015 год.

Решението е публикувано на интернет страницата на КПУКИ - www.cpaci.bg/aktove/acts2014/reshenia/1065-rs-053

Новини