Недвижими културни ценности в община Горна Малина са:

НАСЕЛЕНО МЯСТО

КУЛТУРЕН ПАМЕТНИК, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ВИД

КАТЕГОРИЯ

с. Априлово

Две надгробни могили в местността ”Ишиктепе”

Археологически

Национално значение

с. Априлово

Източно православна църква „Рождество Богородично”

Художествен

Местно значение

с. Априлово

Манастир „Св. Симеон”,

м. „Бабáта”

Архитектурно-строителен

Местно значение

с. Априлово

Военен паметник

Исторически

Местно значение

с. Байлово

Праисторическо селище,

2,5km западно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Байлово

Тракийско светилище, връх ,,Фрелин

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Байлово

Късноримско селище, м. „Кленов дол”, 5 km източно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Байлово

Средновековна крепост „Калето”, 6-7 km североизточно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Байлово

Пещера, м. ”Калугерица”,

7 km източно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Байлово

Къща-музей „Елин Пелин”

Исторически Архитектурно-строителен

Национално значение

с. Байлово

Паметник-костница на загиналите антифашисти

Исторически

Местно значение

с. Байлово

Историческо място, м. ”Кютюклия”, 5 km източно

Исторически

Местно значение

с. Байлово

Източно православна църква „Св. Св. Кирил и Методий”

Художествен Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Байлово

Надгробна могила,

1 km западно от селото,

м. „Йотовско тепе”

Археологически

Национално значение

с. Байлово

Надгробна могила, м. ”Турски дол”, „Лулчовото” или „Шаламанското тепе”

Археологически

Национално значение

с. Байлово

Надгробни могили (около 40), в местностите „Гьол”, „Ключ” и „Берова дупка”

Археологически

Национално значение

с. Байлово

Градище, м. ”Пчелина”,

2,5 km северно от селото

Археологически

Национално значение

с. Байлово

Останки от тракийско светилище и селище, м. ”Власов камък”,

2 km югоизточно

Археологически

Национално значение

с. Белопопци

Манастир „Свети Илия”

край селото

Художествен

Местно значение

с. Гайтанево

Старохристиянска базилика ”Св. Неделя”,

1,5 km северозападно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Гайтанево

Тракийско светилище,

възв. „Китката”,

2 km северозападно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Гайтанево

Антично селище,

м. ”Клисе тарла”,

2 km западно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Гайтанево

Източно-православна църква „Св. Параскева”

Архитектурно-Художествен

Местно значение

с. Гайтанево

Четири могили,

2 km югозападно от селото

Археологически

Местно значение

с. Горна Малина

Средновековна крепост,

м. ”Градището”,

1,5 km югозападно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Горна Малина

Тракийско светилище,

м. „Дабковица”, 1 km западно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Горна Малина

Източно-православна църква „Успение Богородично”

Художествен

Местно значение

с. Горно Камарци

Източно-православна църква „Св. Великомъченик Димитър Солунски”

Художествен

Местно значение

с. Горно Камарци

Руски паметник в Арабаконашкия проход на загиналите войни за овладяване на прохода през 1877 г.,

на 4 km над селото

Исторически

Национално значение

с. Горно Камарци

Военен паметник

Исторически

Местно значение

с. Долна Малина

Антично селище – Мало градище, м. ”Градище”,

2 km северно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Долна Малина

Военен паметник

Исторически

Местно значение

с. Долно Камарци

Два възпоменателни военни паметника

Исторически

Местно значение

с. Долно Камарци

Източно-православна църква „Св. Георги Победоносец”

Художествен

Местно значение

с. Макоцево

Средновековна крепост,

м. ”Пчелина”,

5-6 km югоизточно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Макоцево

Източно-православна църква „Великомъченик Св. Димитър”

Художествен Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Негушево

Източно-православна църква

„Света Петка”

Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Негушево

Военен паметник

Исторически

Местно значение

с. Осойца

Тракийска крепост, над кариерите, 1 km южно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Осойца

Пет надгробни могили

Археологически

Местно значение

с. Осойца

Източно-православна църква

„Възнесение Христово”

Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Осойца

Параклис „Успение Богородично”, 1,5 km западно

Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Осойца

Параклис „Църквище”, в източния край на селото

Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Осойца

Училищна сграда с часовникова кула

Архитектурно-строителен

Местно значение

с. Осойца

Къща на Иванка Христова Ботева и на съпруга й д-р Стоян Христов

Паметник на културата

Местно значение

с. Осойца

Кладенци – 3 броя

Архитектурно-строителен

Местно значение

с. Осойца

Военен паметник

Исторически

Местно значение

с. Осойца

Лобно място, м. ”Оджова кория”, 0,5 km северозападно

Исторически

Местно значение

с. Саранци

Възпоменателен паметник на загиналите от 53- Волински пехотен полк в Ташкесенската битка 1877 г.,

м. ”Пересте”

Исторически

Национално значение

с. Саранци

Две братски могили

Исторически

Местно значение

с. Саранци

Историческо място – гара Саранци

Исторически

Местно значение

с. Саранци

12 надгробни могили в м. ”Герена”

Археологически

Национално значение

с. Саранци

Източно-православна църква

„Св. Св. Кирил и Методий”

Художествен

Местно значение

с. Стъргел

Два възпоменателни паметника, м. ”Шандарника”

Исторически

Местно значение

с. Стъргел

Братска могила,

м. ”Шандарника”

Исторически

Местно значение

с. Стъргел

Църква „Св. Николай Чудотворец”

Художествен

Местно значение

с. Стъргел

Военен паметник

Исторически

Местно значение

с. Чеканчево

Старо светилище, м. ”Изворите” /Грамада/, 3 km югозападно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Чеканчево

Средновековна крепост, м. „Огорелина”, до селото

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Чеканчево

Източно-православна църква

„Успение Богородично”

Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Чеканчево

Възпоменателен мемориал от 4 паметници

Исторически

Местно значение

с. Чеканчево

Три надгробни могили, 2-3 km югозападно, м. „Слатина”

Археологически

Национално значение

Новини