Решение № 180 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 179 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Приложение към решение 179

Решение № 178 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 177 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 176 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 175 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 174 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 173 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 172 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 171 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 170 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 169 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 168 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 167 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 166 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 165 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 164 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 163 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 162 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 161 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 160 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 159 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 158 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 157 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 156 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 155 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 154 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 153 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 152 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 151 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 150 по протокол 11 от 21.12.2017 г.

Решение № 149 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 148 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 147 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 146 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 145 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 144 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 143 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 142 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 141 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 140 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 139 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 138 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 137 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 136 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 135 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 134 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 133 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 132 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 131 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 130 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 129 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 128 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 127 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 126 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 125 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 124 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 123 по протокол 10 от 25.10.2017 г.

Решение № 122 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 121 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 120 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 119 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 118 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 117 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 116 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 115 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 114 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 113 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 112 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 111 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 110 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 109 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 108 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 107 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 106 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 105 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 104 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 103 по протокол 9 от 14.09.2017 г.

Решение № 102 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 101 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 100 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 99 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 98 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 97 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 96 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 95 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 94 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 93 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 92 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 91 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 90 по протокол 8 от 14.07.2017 г.

Решение № 89 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 88 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 87 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 86 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 85 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 84 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 83 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 82 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 81 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 80 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 79 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 78 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 77 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 76 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 75 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 74 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 73 по протокол 7 от 30.06.2017 г.

Решение № 72 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 71 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 70 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 69 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 68 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 67 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 66 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 65 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 64 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 63 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 62 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 61 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 60 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 59 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 58 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 57 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 56 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 55 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 54 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 53 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 52 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 51 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 50 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 49 по протокол 6 от 19.05.2017 г.

Решение № 48 по протокол 5 от 20.04.2017 г.

Решение № 47 по протокол 4 от 03.04.2017 г.

Решение № 46 по протокол 4 от 03.04.2017 г.

Решение № 45 по протокол 4 от 03.04.2017 г.

Решение № 44 по протокол 4 от 03.04.2017 г.

Решение № 43 по протокол 4 от 03.04.2017 г.

Решение № 42 по протокол 4 от 03.04.2017 г.

Решение № 41 по протокол 4 от 03.04.2017 г.

Решение № 40 по протокол 3 от 20.03.2017 г.

Решение № 39 по протокол 3 от 20.03.2017 г.

Решение № 38 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 37 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 36 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 35 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 34 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 33 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 32 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 31 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 30 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 29 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 28 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 27 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 26 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 25 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 24 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 23 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 22 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 21 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 20 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 19 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Приложение 2 към решение № 19

Приложение 1 към решение № 19

Решение № 18 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

Решение № 17 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 16 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 15 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 14 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 13 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 12 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 11 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 10 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 9 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 8 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 7 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 6 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 5 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 4 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 3 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 2 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Решение № 1 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

Новини