„Център за социална рехабилитация и интеграция”

Заповед за провеждането на конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи на територията на Община Горна Малина Обява за провеждане на

Прочети повече

Заповед № 61 от 15.02.2021 год. и Заповед № 113 от 23.03.2021 год.

Заповед № 61 от 15.02.2021 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване Заповед № 113 от 23.03.2021 год. на кмета на общината за повторно провеждане

Прочети повече

Заповед № 41 от 01.02.2021 год. и Заповед № 112 от 23.03.2021 год.

Заповед № 41 от 01.02.2021 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване Заповед № 112 от 23.03.2021 год. на кмета на общината за определяне на

Прочети повече