Покана за публично обсъждане на предложението за промяна на таксата за битови отпадъци в промили за 2021 г.

Покана на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок за предложения, становища, мнения и

Прочети повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

На основание чл. 26 , ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 13.11.2020 г. (петък) от 10:30 часа в общинската администрация

Прочети повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 13.11.2020 г. (петък) от 10:00 часа в общинската администрация Горна

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 05.11.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Общинска администрация Горна

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на предложение за промени в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

  На основание чл. 26 ,ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  Община Горна Малина Ви кани на 06.10.2020 г.(вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина,

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество в община Горна Малина

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, община Горна Малина организира публично обсъждане на проекта за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г , отчет за изпълнение на средствата на европейския съюз и отчет за общинския дълг

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА МАЛИНА На основание чл.140 ал 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52 ал 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

На основание чл.26 ,ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове,   Община Горна Малина  Ви кани на 09.06.2020 г. (вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина, ет.2, зала

Прочети повече