Покана за публично обществено обсъждане на предложение за промени в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

  На основание чл. 26 ,ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  Община Горна Малина Ви кани на 06.10.2020 г.(вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина,

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество в община Горна Малина

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, община Горна Малина организира публично обсъждане на проекта за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г , отчет за изпълнение на средствата на европейския съюз и отчет за общинския дълг

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА МАЛИНА На основание чл.140 ал 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52 ал 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

На основание чл.26 ,ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове,   Община Горна Малина  Ви кани на 09.06.2020 г. (вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина, ет.2, зала

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане

Относно:  Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2020 – 2022 г., на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане

Относно:  Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2020 – 2029 г., на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2

Прочети повече