Заповед № ПО-09-4303 от 15.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област

Плащанията по Заповед № ПО-09-4303 от 15.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област може да извършите и на гише № 3, ет. 1 в общинската администрация.

Прочети повече

Влиза в сила нова Наредба за гробищните паркове

Ръководството на община Горна Малина уведомява населението, че от 01.01.2022 г. влиза в сила нова Наредба за гробищните паркове и Нова наредба за определяне и администриране на местни такси и

Прочети повече

Важно!

В понеделник – 13.12.2021 год., Общинска администрация Горна Малина ще работи само с дежурни в Центъра за услуги и информация на гражданите, поради подмяна на 20 kV кабел за електрозахранване

Прочети повече

Обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Горна Малина за периода 2021 – 2027 год.

Проект на План за интегрирано развитие на община Горна Малина за периода 2021-2027 година

Прочети повече