Община Горна Малина получи финансиране по проект “Патронажна грижа +“

Община Горна Малина стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-6.002-0201-C01 “Патронажна грижа + в община Горна Малина” по процедура „Патронажна грижа +“ от Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 –

Прочети повече

Предстоящ ремонт на железопътния прелез в междугарието Саранци – Макоцево

Във връзка с предстоящ ремонт на железопътния прелез на км. 44+613 в междугарието Саранци – Макоцево по III-та главна железопътна линия и местен път за с. Чеканчево, уведомяваме населението на

Прочети повече

Удължен е срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от община Горна Малина до 10.12.2021 г.

Удължен е срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от община Горна Малина до 10.12.2021 г. Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Прочети повече

Поздравителен адрес по повод  Международния ден на възрастните хора

ДО ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ ДО ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Уважаеми дами и господа, С признателност и с почит Ви поздравявам по повод  Международния ден на възрастните хора – Първи октомври. Благодаря Ви за нестихващото желание да бъдете полезни, както

Прочети повече

Информация от Министерство на здравеопазването

Информация от Министерство на здравеопазването относно здравните услуги, които здравно неосигурените бременни могат да ползват безплатно за проследяване на бременността им

Прочети повече

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Със Заповед № РД 01-0193/15.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, община Горна Малина получи предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от 01.01.2021

Прочети повече