Агенция по заетостта обявява конкурс за свободно работно място

Агенция по заетостта обявява конкурс за длъжността: „Главен експерт”, филиал „Елин Пелин”, отдел „Посреднически услуги” на Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман – 1 позиция  Изисквания: – образование – висше; –

Прочети повече

Покана за за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г , отчет за изпълнение на средствата на европейския съюз и отчет за общинския дълг

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА МАЛИНА На основание чл.140 ал 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52 ал 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне

Прочети повече

Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Желява, обособено със заповед № 11-1669/13.08.2019 г. на БАБХ

ДП РДГ Поделение Държавни ЛСР РДГ/Сдружение Име на ЛСР ЮЗДП РДГ София ДГС София СЛРД София – Изток ПЛСР Бухово ЮЗДП РДГ София ДГС София СЛРД София – Изток ПЛСР

Прочети повече