Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Желява, обособено със заповед № 11-1669/13.08.2019 г. на БАБХ

ДП РДГ Поделение Държавни ЛСР РДГ/Сдружение Име на ЛСР ЮЗДП РДГ София ДГС София СЛРД София – Изток ПЛСР Бухово ЮЗДП РДГ София ДГС София СЛРД София – Изток ПЛСР

Прочети повече

Мерки срещу разпространението на Африканската чума по свинете в Община Горна Малина

Във връзка с получено писмо от МЗХ с изх. № 91-726/29.07.2019г. предприемането на мерки за овладяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), в община Горна Малина бяха информирани

Прочети повече

Здравно-информационен материал от РЗИ – Софийска област

Глобалният празник на кърменето протича под мотото „Да подкрепим родителите. Да направим кърменето възможно.“ и за поредна година отбелязва приемането на декларацията Innocenti през август 1990 г. от СЗО, УНИЦЕФ, правителствени представители

Прочети повече

Обява от общинска служба по земеделие – гр. Елин Пелин

Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин, офис с. ГОРНА МАЛИНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ

Прочети повече