Настъпва пожароопасният сезон за 2021 год.

Заповед № РД-04-180  от 31.05.2021 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област във връзка с настъпването на пожароопасния сезон за 2021 год. във всички земеделски територии, считано

Прочети повече

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина

Прочети повече

Извършена проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища и ливади“

Протокол от заседание на комисията, назначена със Заповед № 82/08.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския

Прочети повече

Годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

На 01.10.2020 г. в с. Горна Малина от 09.30 до11.00 часа пред Общината ще има представители на Областна дирекция „Земеделие“ – София област, за провеждане на годишни технически прегледи. На

Прочети повече

Протокол от допълнително разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на Община Горна Малина за 2020 – 2021 г.

Протокол от допълнително разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на Община Горна Малина за 2020 – 2021 г.

Прочети повече