Заповед № 105/21.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина във връзка с въвеждане на ограничителни мерки на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д  №105 /21.03.2020 година Горна Малина                 На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, Заповед РД-01-143/20.03.2020 година на министъра на здравеопазването

Прочети повече

Заповед № 102/19.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина относно въвеждане на ограничителни мерки на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д № 102/ 19.03.2020 година Горна Малина                     На основание Заповед РД-01-130/17.03.2020 година и Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и във

Прочети повече

Заповед № 97 / 14.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина за въведени противоепедимични мерки на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д № 97/14.03.2020 година        Горна Малина              На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление

Прочети повече

Заповед № 83/09.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина относно разпространението на коронавирус

З А П О В Е Д № 83 / 09.03.2020 година Горна Малина            Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение

Прочети повече