Заповед № ТР-11 от 29.04.2020 г. на Областна администрация на Софийска област за предприемане на спешна мярка за осигуряване на транспортното обслужване на територията на община Горна Малина

Заповед № ТР-11 от 29.04.2020 г. на Областна администрация на Софийска област за предприемане на спешна мярка за осигуряване на транспортното обслужване на територията на община Горна Малина

Прочети повече

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността „директор на дирекция административно-правна, информационна и техническо обслужване и главен юрисконсулт“ в община Горна Малина

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в общинската администрация на община Горна Малина със седалище и адрес: с.Горна Малина, обл.Софийска, ул.21-ва № 18. На основание чл.

Прочети повече

Заповед № 164 от 25.04.2020 г. на кмета на община Горна Малина относно задължително носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата( в т.ч. кърпа, шал и др.)

З А П О В Е Д  № 164/25.04.2020 година Горна Малина          На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.

Прочети повече

Заповед № 130/30.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина за промяна на вечерния час на територията на общината

Заповед № 130/30.03.2020 г.с. Горна Малина    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.,

Прочети повече