Съобщение за обществен достъп до изготвен Проект за СОЗ около водовземно съоръжение

Община Горна Малина 14.08.2020г. Съобщение за обществен достъп до изготвен Проект за СОЗ около водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК Горно Камарци”, изграден в имот № 000347, земл. на с.

Прочети повече

Обява от Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин

Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин, офис Горна Малина уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на

Прочети повече