Съобщение от Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната

Прочети повече