Контакти

Адрес: село Горна Малина 2131, площад „Родолюбие“ № 1
Тел./phone: (07152) 23 20; E-mail: gmalina@gornamalina.eu

Приемни дни в Общинска администрация Горна Малина:
За всички отдели в общината – от 08:00 до 17:00 часа всеки понеделник и четвъртък;
Кмет на община Горна Малина – от 14:00 до 17:00 часа всеки понеделник.


Карта: