Парламентарни и президентски избори 2021 – 14-ти ноември

Видео клипове от разяснителната кампания на ЦИК

Симулатор на машинно гласуване

Районната избирателна комисия на 26 МИР София област, съвместно с кмета на общината и кмета на с. Априлово организират демонстрации или пробни гласувания в с. Горна Малина, за да могат избирателите да се запознаят с начина на гласуване с машини. В тази връзка Ви уведомяваме, че такива демонстрации ще се проведат на 05 ноември 2021 година от 11.00 часа в с. Горна Малина, сградата на общината и на 09 ноември 2021 г. от 11.00 часа в с. Априлово в сградата на кметството.

От ръководството на общината

 

Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Ви напомняме, че на 30 октомври 2021 г. включително, изтича срокът за:
– подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
– подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
– подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели.
За целта в община Горна Малина е организирано дежурство на 30 октомври 2021 г. /събота/.

Приложения