ЕкологияЗаповеди, определящи услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Горна Малина, а именно:
  • Сметосъбиране и сметоизвозване;
  • Обезвреждане на битови отпадъци в депо;
  • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Заповед № 378 от 27.10.2021 год. – за 2022 год.

Заповед 292/2019 г. – виж тук

Заповед 262/2018 г. – виж тук