ПОКАНА

Община Горна Малина Кани гражданите на Тържествена сесия за полагане на клетва от кметът инж. Ангел Жиланов, от общинските съветници и от кметовете на с. Априлово – г-н Атанас Владов, на с. Белопопци – г-н Стефан Стефанов, на с. Долно Камарци – инж. Никола Гостев и на Първата сесия на Общински съвет Горна Малина за избиране на нов председател на 5 ноември (вторник) от 12:00 часа в зала № 1 на Общинска администрация Горна Малина.

Приложения