Покана за за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г , отчет за изпълнение на средствата на европейския съюз и отчет за общинския дълг

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА МАЛИНА

На основание чл.140 ал 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52 ал 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местни дейности и съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Горна Малина

К А Н И

Жителите на общината , представители на бизнеса и НПО – та на 04.09.2019 г  от 10.30 часа в зала 9 ет.2 в сградата на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 Г , ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Мнения , препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се подават в деловодството на общината , не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждането.

  • Всички заинтересовани могат предварително да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на Община Горна Малина – gornamalina.eu – секция – община CбюджетCобщина.

Председател на ОбС Горна Малина:

Инж.Емил Найденов