Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Желява, обособено със заповед № 11-1669/13.08.2019 г. на БАБХ

ДП РДГ Поделение Държавни ЛСР РДГ/Сдружение Име на ЛСР
ЮЗДП РДГ София ДГС София СЛРД София – Изток ПЛСР Бухово
ЮЗДП РДГ София ДГС София СЛРД София – Изток ПЛСР Желява
ЮЗДП РДГ София ДГС София СЛРД София – Изток ПЛСР Сеславци
ЮЗДП РДГ София ДГС София СЛРД София – Изток ПЛСР Яна
ЮЗДП РДГ София ДГС Елин Пелин ЛРС Арабаконак – Осоица ПЛСР Чурек – Потоп
ЮЗДП РДГ София ДГС Елин Пелин СЛРД Елин Пелин ПЛСР Столник – Елешница