Отчетно събрание на Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”

На 10 март 2023 г. от 09:00 часа в зала № 9, ет. 2 на Община Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1,
с. Горна Малина, община Горна Малина, Софийска област, ще се проведе отчетно събрание на Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”, при следния

Дневен ред:

1.    Отчет за дейността на Сдружението през 2022 г.
2.    Финансов доклад за 2022 г.
3.    Други

Отчетното събрание се свиква от Управителния съвет с решение №  4 от протокол № 18/24.02.2023 г., на основание чл. 24, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Устава.

КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА
Председател на Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”