19 и 20 януари 2023 год. са обявени за неучебни в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Априлово

Заповед № 16 от 18.01.2023 год. на Кмета на общината във връзка с определянето на 19 и 20 януари 2023 год. са обявени за неучебни в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Априлово