Важно!

Считано от 16 януари 2023 год., изнесеното работно място в Горна Малина на Дирекция „Социално подпомагане“ е с нов адрес: с. Горна Малина 2131, ул. „Седемнадесета“ № 5 /сградата на бившия пазар/.

Тел. за контакти 07152 2422