Годишно приключване на администрацията

Уведомяваме Ви, че във връзка с годишното приключване на деловодната система и системата на отдел „Местни данъци и такси“, общинската администрация ще работи с граждани до 12:00 часа на 23 и 30 декември 2022 год.

Весели празници!