Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 година

Общински съвет одобри и прие актуализирана Бюджетна прогноза на етап 2 за периода 2023 – 2025 година, в частта за местни дейности.

Приложения