В община Горна Малина очакваме скоро официално да отвори врати първата частна картинна галерия!

Тя е собственост на професор Вихрони Попнеделев – преподавател в Националната художествена академия и
създател на Арт център „Вихрони“ в с. Долно Камарци, където провежда много събития: пленери, симпозиуми, конференции с международно участие и др.
Галерията и арт центърът бяха посетени от директорите на общинските образователни институции. В неформален разговор с проф. Попнеделев, те обсъдиха бъдещи съвместни арт мероприятия и обучения с децата и учениците от ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ – Горна Малина, Средно училище „Христо Ботев“ – Горна Малина и Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Априлово.