Заповед № ТР – 15 от 07.11.2022 г. на Областния управител на Софийска област за предприемане на спешна мярка за осигуряване на транспортното обслужване на територията на община Горна Малина

Заповед № ТР – 15 от 07.11.2022 г. на Областния управител на Софийска област за предприемане на спешна мярка за осигуряване на транспортното обслужване на територията на община Горна Малина