Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда

Министерството на младежта и спорта провежда инициативи и събития по време на Европейската година на младежта под мотото „Устойчиво развитие – Европа 2050: Да чуем младите хора на България“.
С цел стимулиране на креативното дизайнерско мислене на младите хора в рамките на устойчивото развитие, Министерството на младежта и спорта обявява Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда.

За повече информация: https://www.nism.bg/bg/konkurs-za-mladejka-nagrada.