Община Горна Малина ще бъде домакин на информационна среща за представяне на отворени и предстоящи възможности за европейско финансиране.

Събитието ще се проведе на 12 октомври  2022 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, в зала на I-ви етаж в сградата на община Горна Малина, пл. „Родолюбие” 1. Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни и социални институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

Информационната среща в община Горна Малина ще се проведе в рамките на есенната кампания на ОИЦ-София във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област, в периода от 11 октомври до 3 ноември 2022 г. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.