Съобщение относно предстояща дезинсекция срещу бълхи и кърлежи

  1. На 14.09.2022 г. между 08:30 ч. и 17:00 ч., ще бъде извършена дезинсекция срещу бълхи и кърлежи (дезакаризация) на тревни площи с обществено предназначение (паркове, градинки, детски площадки) на територията на община Горна Малина.
  2. На 14.09.2022г. от 20:30 ч. до 02:30 ч. на 15.09.2022г. ще се проведе дезинсекция срещу Имаго на комари в населените места на община Горна Малина.

Третирането ще се извършва с биоцидни препарати, както следва:

1.1 Биоциден препарат срещу бълхи и кърлежи: САЙРЪС 10 ЕВ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 1591-1/18.02.2014г.

1.2. Начин на употреба: Опръскване на тревни площи.

1.3. Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „Зенит Кроп Сайънсис България“       ЕООД.

1.4. Третираните зони ще бъдат обозначени с табели, посочващи дата и час на обработката.

1.5. Достъп до тревните площи на хора и животни, 24 часа след обработката. 

  1. 2. 1. . На 14.09.2022г. от 20:30 ч. до 02:30 ч. на 15.09.2022г. ще се проведе дезинсекция срещу имаго на комари в населените места на община Горна Малина.

3.2. Биоциден препарат: ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ срещу имагоцидни форми на комари, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 0292-2/29.09.2016г., гарантиращ безопасността на хората, опазването на околната среда и не представлява опасност за пчелите и пчелните семейства.

3.3. Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „Пест Контрол Продукти“ ЕООД.

3.4. Начин на употреба: Опръскване с генератор за УЛВ, студен или топъл аерозол

 

  1. Обработките ще се проведат съгласно договор №7/02.02.2022г., под ръководството на Елиза Котева – биолог
  2. Обработките ще се извършат съгласно приложения график, с които може да се запознаете на сайта на община Горна Малина

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Приложения

  • pdf График
    Date added: септември 12, 2022 12:39 pm File size: 362 KB Downloads: 12