Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

 

 

През месец март 2020 г. потребителите по проекта бяха информирани с листовка на тема:

Въпроси и отговори относно коронавирус COVID-19, източник Министерство на здравеопазването

През месец февруари 2020 г. потребителите по проекта бяха информирани с листовка на тема:

Внимание грип!

През месец декември 2019 г. община Горна Малина и Агенция за социално подпомагане, подписаха споразумение за удължаване срока за изпълнение на договора до 30.04.2020 г. Общата сума на допустимите разходи възлиза на 203 078,82 лева. В останалата си част договора и приложенията остават същите.

През месец октомври 2019 г. потребителите по проекта бяха информирани с листовка на тема: „Естествени антибиотици – храни и подправки“.

През месец юни 2019 г.  потребителите по проекта бяха запознати с информационна листовка на тема „Как да се предпазим от прегряване“

През месец февруари 2019 г. на потребителите по проекта бяха предоставени информационни листовки за “ Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина“.

През месец месец ноември 2018 г. на потребителите по проекта бяха предоставени листовки на тема „Как да действаме при бедствия“

През месец август 2018 г. на потребителите по проекта бяха предоставени листовки на тема „Здравословен начин на живот“.


Проекти

Реализация

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  „Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” по Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020”, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

 На 22.07.2016 г. Община Горна Малина сключи договор с Агенция за социално подпомагане гр. София за финансиране на проект  „Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” по Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016″ BG05FMOP001-3.002, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Обща стойност на договора::17 406,40 лева

Обща продължителност на договора: 30.09.2016 г.

На 15.09.2017 г. се сключи допълнително споразумение между община Горна Малина и Агенция за социално подпомагане за промяна на срока за предоставяне на социалната услуга и общата сума допустимите разходи за изпълнение на договора.

Обща стойност на договора: 46 956,80 лева

Обща продължителност на договора: 30.04.2017 г.

На 27.04.2017г. се сключи допълнително споразумение между община Горна Малина и Агенция за социално подпомагане за промяна на срока за предоставяне на социалната услуга и общата сума допустимите разходи за изпълнение на договора.

Обща стойност на договора: 185 946, 32 лева

От 12.02.2018 г. общата продължителност на операцията/договора се удължи до 30.04.2020 г.

През месец месец февруари 2019 г. на потребителите по проекта бяха предоставени информационни листовки за “ Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина“