Обява от общинска служба по земеделие

Общинската служба по земеделие гр.ЕЛИН ПЕЛИН ОФИС ГОРНА МАЛИНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на регистри към тяхпо чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на споразумение за землищата на община ГОРНА МАЛИНА

Промени в проектите на регистрите и картите могат да се правят в срок до 30 август 2022 г.