Обява

Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин, офис Горна Малина уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подени заявления по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и декларации по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за изготвяне на масиви за ползване на орни земи в землищата на територията на община Горна Малина за стопанската 2022/2023 г.

Регистрите се намират в офиса на ОСЗ гр. Елин Пелин.