1 – 7 август 2022 г. Световна седмица на кърменето. Подкрепа за кърмене – близо до майката

Тази година у нас се навършват 16 години от отбелязването на ежегодната Световна седмица
на кърменето 1 – 7 август, с мото „Да се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа“.

Приложения