Община 2022 год.

Тримесечен отчет към 31.12.2022 год.

Касов отчет към 31.12.2022 год.

Касов отчет към 30.11.2022 год.

Касов отчет към 31.10.2022 год.

Тримесечен отчет към 30.09.2022 год.

Касов отчет към 30.09.2022 год.

Касов отчет към 31.08.2022 год.

Касов отчет към 31.07.2022 год.

Касов отчет към 30.06.2022 год.

Тримесечен отчет към 30.06.2022 год.

Касов отчет към 31.05.2022 год.

Касов отчет към 30.04.2022 год.

Тримесечен отчет към 31.03.2022 год.

Касов отчет към 31.03.2022 год.

Бюджет за 2022 г.

Касов отчет към 28.02.2022 год.

Тримесечен отчет към 31.12.2021 год.

Касов отчет до 31.01.2022 год.