Слънцето!

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Софийска област е разработил два здравно-информационни материала – първият е за това как да защитим себе си, нашите близки и околните по време на летните жеги през 2022 г., а вторият е за превенцията на децата от слънчевата радиация.