XII Национален събор на народното творчество Копривщица

В програмата на XII Национален събор на народното творчество Копривщица, 5 – 7 август 2022 г. ще участват 5 състава и 5 индивидуални изпълнители от община Горна Малина!
Самодейците са от народните читалища в Байлово, Осоица, Чеканчево, Долно Камарци и Горна Малина!