Здравно-образователна кампания „Здравословен модел на хранене и оптимален двигателен режим “ – инициирана от РЗИ-Софийска област

Здравно-образователна кампания „Здравословен модел на хранене и оптимален двигателен режим “ – инициирана от РЗИ – Софийска област в гр. Самоков на 12.07.2022 г. с участието на представители на Клуба на пенсионера, Клуба на инвалидите и деца от 3 детски градини, в контекста на Националната програма за превенция на ХНБ 2021 г. – 2025 г.